Get Adobe Flash player

O projektu

O projektu

Projekt s názvem "Po formanských stezkách - křížem krážem Moštěnkou a Hříběcími horami" byl realizován v rámci Programu rozvoje venkova.

Jená se o společný projekt MAS Hříběcí hory a MAS Partnerství Moštěnka, jehož účelem je propojit fyzicky i partnersky blízké regiony a vytvořit tak platformu pro další rozvoj cestovního ruchu v těchto regionech. Jelikož ani jeden z těchto regionů nečerpá z velkého potenciálu historických památkových oblastní, zaměřil se projekt na rozvoj turistiky, která je šetrná k životnímu prostředí a čerpá ze zajímavého přírodního bohatství.


Dalšímí cíli bylo zpracování studie využití cestovního ruchu v daných regionech, vytvoření mapy hipostezek s vyznačenými barevnými okruhy a zajímavými místy na jednotlivých trasách a také uspořádání sportovně-turistické akce, jejímž úkolem bylo představení projektu a prezentace nově vzniklé sítě hipostezek široké veřejnosti.
Primárním cílem projektu bylo zmapování a vytyčení sítě hipostezek napříč refiony MAS Hříběcí hory a MAS Partnerství Moštěnka. Všechny trasy jsou vyznačeny v souladu s pravidly doporučenými Klubem českých turistů. Vybraná místa na trasách jsou doplněna mobiliářem - odpočívkou, úvazištěm pro koně, informační tabulí a odpadkovým košem. Návštěvníci mohou obdivovat i další zajímavé stavby na trase, např. 15 metrů vysokou rozhlednu a repliku vodního mlýna v rekreačním areálu Gruntu Galatík s.r.o. v Těšánkách. Součástí jedné z okružních tras je i naučná stezka.

Věříme, že tato úspěšná realizace projektu se stane prvním krokem pro další projekty budování onfrastruktury cestovního ruchu, což je strategickou prioritou obou regionů.